Tämä sivusto ei kerää henkilö- eikä yhteystietoja. Sivustolla käyvien määrää seurataan anonyymisti, mutta mitään muuta tietoa kuin kävijämäärää ja sivujen käyttöä koskevaa tilastotietoa ei hyödynnetä

Mikäli yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta, kerätään tietoja, jotka liittyvät hunajan toimittamiseen ja laskuttamiseen: nimi, yhteystiedot, toimitus- ja laskutusosoite. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille.

Varsinaista rekisteriä ei pidetä, mutta tilauksien perusteella syntynyttä asiakasluetteloa yhteystietoineen hyödynnetään alkusyksyisin  markkinoinnissa.

Tiedustelut ja asiakasluettelosta poistot:  

 

 

päivitetty: 12/25/2020